info@bce-curacao.com
+599 9 864-1272
Groot santa martha 193

Jaarrekening

Interim

De jaarrekening geeft ieder jaar het financiële overzicht van een onderneming weer. De onderdelen van een jaarrekening zijn de balans, de winst- verliesrekening en een toelichting. Natuurlijke personen zoals de eenmanszaak, VOF, CV of de maatschap zijn niet verplicht om een jaarrekening op te stellen. Alle rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, coöperaties,  N.V. ’s en B.V. ’s zijn wel verplicht om een jaarrekening op te stellen. Alleen de grote NV is verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Veel bedrijven kiezen ervoor de jaarrekening te laten opmaken door een externe boekhouder of administratiekantoor. Omdat de wet op Curaçao geen eisen stelt aan de dienstverlening verschilt de kwaliteit aanzienlijk. Daardoor vragen veel kredietverstrekkers, bij twijfel aan de financiële verslaglegging om een jaarrekening die is voorzien van een accountantsverklaring.

Toegevoegde waarde van een goed opgestelde jaarrekening

  • Hulp bij financieringsaanvragen
  • Een positief beeld voor partners en potentiële investeerders
  • Belastingbesparing

Wat kan BCE voor u betekenen

  • BCE stelt uw jaarrekening op volgens de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes.
  • Wij werken met een checklist voor het samenstellen van de jaarrekening waardoor u precies weet wat u ons moet aanleveren.
  • Als wij uw administratie verzorgen krijgt u een map waarin alle stukken worden gedocumenteerd.

Ons uitgangspunt is een heldere en begrijpelijke jaarrekening te presenteren. Nadat de jaarrekening is opgemaakt bespreken wij deze met u zodat u precies weet wat er binnen uw organisatie speelt en of dit klopt met uw ondernemersgevoel.

Accountant

In veel gevallen is het verstandig om een accountant te betrekken bij het controleren en analyseren van de jaarrekening. Denk hierbij aan:

  • (Her-) financieringsaanvraag bij kredietinstelling
  • Zekerheid voor aandeelhouders, banken, crediteuren en andere belanghebbenden
  • Advies bij management, organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden

Wilt u weten wat BCE voor u kan betekenen klik dan hier.

BCE Curaçao

BCE Curaçao