info@bce-curacao.com
+599 9 864-1272
Groot santa martha 193

Boekhouding

boekhouden 1

Een groot bedrijf, een klein bedrijf of juist een startup, voor iedereen is het belangrijk om te weten hoe het ervoor staat. Aan de ene kant stelt een goede boekhouding je in staat om aan het einde van het jaar een winst/ inkomstenbelastingaangifte te doen en maandelijks de omzetbelasting en loonbelasting. Maar nog belangrijker is een goede boekhouding een tool voor het management of de directie. Juiste informatie waarop tijdig kan worden aangestuurd is essentieel voor iedere organisatie.

Iedere ondernemer heeft een administratieplicht. Dit houdt in dat je verplicht bent om een adequate administratie bij te houden en binnen een redelijke termijn te overleggen aan de belastingdienst zodat zij deze te kunnen controleren.

Boekhouden kan worden ingedeeld in drie categorieën

  • De balans: overzicht van bezittingen en vorderingen ten opzichte van schulden, verplichtingen en investeringen van de eigenaar
  • De winst en verliesrekening: overzicht van kosten en baten met als uiteindelijk het resultaat van de onderneming in een bepaald jaar
  • Het cashflowoverzicht: voorspelling van de werkelijke geldstromen waardoor de financieringsbehoefte van het bedrijf in kaart kan worden gebracht

In alle gevallen gaat het erom zo accuraat mogelijk weer te geven hoe het bedrijf ervoor staat. BCE heeft veel bedrijven geholpen met het in kaart brengen van alle gegevens en het structureren van de boekhouding. Hierdoor zijn onze klanten in staat om maandelijks en jaarlijks een juiste aangifte te doen en te sturen op financiële gegevens.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen klik dan hier

BCE Curaçao

BCE Curaçao