info@bce-curacao.com
+599 9 864-1272
Groot santa martha 193

Bezwaar

pexels-photo-47983

Als u het niet eens bent met  een aanslag / boete dan kunt u daartegen binnen twee (2) maanden na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar aantekenen. Aan een bezwaarschrift worden eisen gesteld. Het is aan te raden om minimaal de volgende gegevens in het bezwaarschrift te verwerken:

  • Datum
  • Vermelding soort belasting en aanslagnummer
  • Kopie van de aanslag
  • Motivering van uw bezwaar
  • Relevante bewijsstuk(ken)
  • Berekening
  • Uw handtekening
  • Naam belastingplichtige, Crib nummer, adres, telefoonnummer en eventueel de vertegenwoordiger

Hieronder vindt u een tekst die BCE heeft opgesteld. De tekst is bedoeld als voorbeeld en u kunt er zelf een brief van maken die geschikt is voor uw situatie. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift in tweevoud uitprint en laat afstempelen bij het belastingkantoor.

——————————————————————

Inspectie der Belastingen
Regentesselaan z/n
Curaçao

Datum:

Betreft: Bezwaar aanslagnummer ……

Geachte inspecteur der belastingen,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de aanslag (soort belasting), met aanslagnummer ……  ten name van ………
Een kopie van deze aanslag is bijgesloten.

Gegevens
Belastingplichtige:
Crib nummer:
Adres:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordiger:

Motivering
Ik ben het niet eens met de aanslag omdat (aantal regels voor motivering)

Hierdoor moet de aanslag worden verminderd tot ……

Ik verzoek u voor een uitstel van betaling totdat u een beslissing heeft genomen over mijn bezwaarschrift.

Indien nodig ben ik bereid om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Naam vertegenwoordiger
Bedrijf
——————————————————————

 

BCE Curaçao

BCE Curaçao